خالو راشد : در فضای مجازی برخی مواقع با طنزهای فاخر رو به رو هستیم!


   ۱۸ فروردین ۱۳۹۵    ۱۰:۱۱ ق.ظ    1018 بازديد    بدون دیدگاه

به نام خدا
مصاحبه با راشد انصاری
طنزپرداز

راشد انصاری

• ما منتظریم تا خودتون را معرفی کنید.
راشد انصاری یا همان خالوراشد هستم.
متولد ۱۳۵۰ در روستای دیده بان لارستان که بیش از ۳۰ سال است در بندرعباس ساکنم و به نوعی لارستانی بندری هستم.

• از کی سراغ طنز رفتین؟
از اوایل دهه ی هفتاد بود که طنز سراغ بنده آمد و تا این لحظه هم ول کن نیست.

• به جز طنزنویسی شغل دیگه ای هم دارین؟
در حقیقت شغل اصلی بنده روزنامه نگاری است البته اگر شغل به حساب بیاید.

• با کدوم نشریات کشور همکاری دارین و چه مدت؟
تقریباً از همان اوایل طنزنویسی با اطلاعات هفتگی، جوانان امروز، طنز پارسی، دنیای طنز، خورجین ،گل آقا و….
نشریات محلی استان هرمزگان صبح ساحل، دریا، گامرون ، ندای هرمزگان و… همکاری داشته ام به طوری که در این مدت تقریباً ۳۰ سال حتی یک هفته هم استراحت نداشته و ندارم.

• تا کنون چه آثاری و با چه موضوعاتی توسط شما منتشر شده است؟
آثار متعددی از جمله ۷ کتاب طنز و تعدادی فرزند قد و نیم قد…
همه کتاب های بنده طنز هستند نثر و شعر با موضوعات گوناگون سیاسی و اجتماعی و غیره!!

• تا کنون در کدوم جشنواره ها و مسابقات صاحب مقام شده اید؟
١- ﺳﺎﻝ ۸۰ ﻣﻨﺘﺨﺐ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻃﻨﺰ ﺟﻮﺍﻥ ﮐﺸﻮﺭ
٢- ﺳﺎﻝ ۸۲ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻃﻨﺰ
٣- ﺳﺎﻝ ۸۴ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻃﻨﺰ ﻃﻬﺮﺍﻥ
۴- ﺳﺎﻝ ۸۴ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻃﻨﺰ ﮐﺸﮑﺴﺘﺎﻥ ﮐﺮﻣﺎﻥ
۵- ﺳﺎﻝ ۸۴ ﮐﺎﻧﺪﯾﺪﺍﯼ ﺩﺭﯾﺎﻓﺖ ﺟﺎﯾﺰﻩ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﮐﺸﻮﺭ
۶- ﺳﺎﻝ ۸۵ ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭﺯﺍﻫﺪﺍﻥ
٧- ﺳﺎﻝ ﻫﺎﯼ ۸۶ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﻫﺎﯼ ﺟﻨﻮﺑﯽ ﻭ ﻓﺎﺭﺱ ﻭ ﮐﺮ ﻣﺎﻥ.ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﺷﻌﺮﻃﻨﺰ ﺷﮑﺮﺧﻨﺪ ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺍﺭﺩﯼ ﺑﻬﺸﺖ ۸۷ ﺑﻪ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻭ ﺩﺍﻭﺭﯼ ﺯﻧﺪﻩ ﯾﺎﺩ ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺍﺣﺘﺮﺍﻣﯽ ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺍﺳﺘﺎﻧﯽ ﺑﺮﺗﺮﯾﻦ ﻫﺎﯼ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻧﮕﺎﺭﯼ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﻣﺮﺩﺍﺩ ﻣﺎﻩ ۸۷
٨- ﺳﺎﻝ ۸۸ ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺑﺨﺶ ﻭﯾﮋﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻃﻨﺰ ﻣﮑﺘﻮﺏ ﻭ ﻧﻔﺮﺳﻮﻡ ﺩﺭ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺳﯿﺴﺘﺎﻥ ﻭ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎﻥ.
٩- ﺳﺎﻝ ۸۹ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻃﻨﺰ ﻣﮑﺘﻮﺏ.
۱۰- ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻭﺑﻼ‌ﮒ ﻧﻮﯾﺴﺎﻥ ﻃﻨﺰﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۰
۱۱- ﺟﺰﻭ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﻧﻬﺎﯾﯽ ۵ ﺩﻭﺭﻩ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻃﻨﺰ ﻣﮑﺘﻮﺏ
۱۲- ﻧﻔﺮ ﺩﻭﻡ ﭼﻬﺎﺭﻣﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺧﻮﺯﺳﺘﺎﻥ ﺳﺎﻝ ۸۹
۱۳- ﺟﺰﻭ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺩﺭ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۰
۱۴- ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻣﻠﯽ ﺧﻠﯿﺞ ﻓﺎﺭﺱ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۰
۱۵- ﻧﺎﺋﺐ ﺭﺋﯿﺲ ﺷﻮﺭﺍﯼ ﻣﺮﮐﺰﯼ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭﺩﻭﺭﻧﺨﺴﺖ
۱۶- ﺑﺎ ﺣﮑﻢ ﻣﺸﺎﻭﺭ ﻋﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭ ﻭﻗﺖ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺑﻪ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﺭﺿﺎﯾﯽ ﻭ ﺍﺳﺘﺎﺩ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﯽ ﺑﻬﻤﻨﯽ ﺩﺭ ﮐﻤﯿﺘﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻧﺨﺒﮕﺎﻥ ﺍﺳﺘﺎﻥ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۶ ﻣﺮﺍﺳﻢ ﻧﮑﻮﺩﺍﺷﺖ ﺧﺎﻟﻮﺭﺍﺷﺪ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ ﺷﺎﻋﺮﺍﻥ ﻭ ﻃﻨﺰﭘﺮﺩﺍﺯﺍﻥ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﺍﺩﺍﺭﻩ ﮐﻞ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﻫﺮﻣﺰﮔﺎﻥ ﺑﺮﮔﺰﺍﺭﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۸۸ ﺍﺯ ﺳﻮﯼ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﺍﺭﺷﺎﺩ ﺍﺳﻼ‌ﻣﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﻣﻔﺎﺧﺮ ﻣﻄﺮﺡ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻭ ﻫﻨﺮ ﻣﻮﺭﺩ ﺗﺠﻠﯿﻞ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ.
۱۷-ﺍﺯ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻃﻨﺰ(ﻃﻬﺮﺍﻥ) ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۱
۱۸-ﻣﻘﺎﻡ ﺍﻭﻝ ﺩﺭ ﻧﻮﺯﺩﻫﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۱
۱۹-ﺟﺰﻭ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﺗﺮ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻃﻨﺰ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۱.
۲۰-ﻧﻔﺮﺑﺮﺗﺮ ﻫﻔﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻓﺼﻠﯽ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﺎﯼ ﻃﻨﺰ ﺳﺮﺍﺳﺮ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۱
۲۱-ﺟﺰﻭ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻠﯽ،ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻭ ﻫﻨﺮﯼ ﻃﻼ‌ﯼ ﮐﺜﯿﻒ ﺩﺭ ﺩﻭ ﺭﺷﺘﻪ ﺩﺍﺳﺘﺎﻥ ﻭ ﺷﻌﺮ ﺩﺭ ﻣﺸﻬﺪ ﻣﻘﺪﺱ ﺳﺎﻝ ۹۲
۲۲-ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﺎ ﺩﺭ ﯾﺰﺩ.ﺳﺎﻝ ۹۲
۲۳-ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﺑﯿﺴﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﻣﻄﺒﻮﻋﺎﺕ ﻭ ﺧﺒﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﻫﺎ….ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻃﻨﺰ ﻧﻮﺷﺘﺎﺭﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۲
۲۴-ﺟﺰﻭ ﻧﻔﺮﺍﺕ ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺩﺭ ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﺳﺮﺍﺳﺮﯼ ﺳﻮﺭﻩ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﺷﻌﺮ ﻃﻨﺰ ﺳﺎﻝ ۹۳
۲۵- ﺻﻌﻮﺩ ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﯼ ﻓﯿﻨﺎﻝ ﻭ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺳﺮﯼ ﺳﻮﻡ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻗﻨﺪ ﭘﻬﻠﻮ ﺷﺒﮑﻪ ﯼ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﺳﯿﻤﺎ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۳
۲۶-ﻧﻔﺮ ﺍﻭﻝ ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ ﮐﺸﻮﺭﯼ ﺷﻌﺮ ﻃﻨﺰ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺍﺯﺩﯾﺎﺩ ﺟﻤﻌﯿﺖ.ﺳﺎﯾﺖ ﭘﺎﺭﺳﯽ ﺯﺑﺎﻧﺎﻥ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺣﻮﺯﻩ ﻫﻨﺮﯼ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۹۳
۲۷-ﺑﺮﮔﺰﯾﺪﻩ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺟﺸﻨﻮﺍﺭﻩ ﻧﺸﺮﯾﺎﺕ ﺩﺍﻧﺸﺠﻮﯾﯽ ﻧﺴﻞ ﭼﻬﺎﺭﻡ ﮐﺸﻮﺭ ﺩﺭ ﺭﺷﺘﻪ ﻧﺜﺮ ﻃﻨﺰ ﺳﺎﻝ ۹۴

• اشعار و مطالب طنزی که مینویسید بیشتر سیاسی است یا اجتماعی؟
بیشتر آثار بنده اجتماعی است و سیاسی هم تا حدودی.

• در طنزنویسی از تجربه کدوم اساتید استفاده کرده اید؟
استاد در حوزه طنز نداشته ام متاسفانه اما با بیشتر اساتید طنز کشور رابطه ی دوستانه و نزدیکی داشته و دارم.

• بیشتر چه موقع از روز طنز مینویسید؟
بیشتر شب ها می نویسم.

• تا کنون چند نفر را تشویق کردین تا سراغ طنز بروند؟
من به دلیل این که سال ها مسوول انجمن طنز بودم و کارگاه های طنزنویسی را اداره می کرده ام و بیش از بیست سال است که مسئول صفحه ی طنز در نشریات هستم قطعاً افراد زیادی به ویژه جوانان را تشویق و تهییج کرده ام.

• بجز شما کسی از اعضای خانواده هم به طنز علاقه مند هستند؟
به جز خودم فرزندانم طنز شفاهی شان قوی است در حدی که بارها از طرف معلم ها و مدیران مدارس و دبیرستان احضار شده ام و از شیطنت بچه ها و شوخی های زیاد با همکلاسی هایشان شکایت می کردند.

• نظر شما راجع به مطالبی که در شبکه های اجتماعی با عنوان طنز منتشر میشه چیه؟
به نظر بنده فضای مجازی بد نیست اما نمی توان انتظاری را که از رسانه های مکتوب در خصوص کشف و پرورش استعداد جوانان داریم، مثلاً از واتس اپ، تلگرام، وایبر و… داشته باشیم. اصولاً طنزهای فضای مجازی چند دسته اند. فکاهه و شوخی های بی مزه. طنزهای بی صاحب! و سرقت آثار و انبوهی از جوک های جنسی و اروتیک و کپی ها و تقلیدهای سردستی و هول هولکی. و در این میان برخی مواقع با طنزهای فاخر اندکی هم رو به رو هستیم.

• انتظار دارین وقتی یک مخاطب یکی از اشعار یا مطالب طنز شما را میخونه چه احساسی بهش دست بده؟
دوست دارم پس از خواندن اثری از بنده، مخاطب لبخندی ملایم بزند البته همراه با تفکر.

• در پایان اگر نکته ای هست مطرح کنید.
تنها نکته ای که مدت هاست با آن کلنجار می روم و ناراحتم کرده، تقلید و سرقت سوژه و حتی ردیف ها و قوافی ابداعی در شعرهای طنز است که کار درستی نیست. گر چه در ادبیات هزاران بار قافیه و ردیف مشابه تکرار شده است اما منظور بنده چیز دیگری است! فقط ردیف و قافیه هایی که تاکنون کسی از آن استفاده نکرده باشد! مثلاً شما امروز شعری با ردیف لپ تاپ یا میکروفن یا تلگرام بگو چند روز بعد بی آن که نامی از شما برده شود توسط دوستان استقبال می شود و بلافاصله در کتاب ها و نشریات منتشر می شود حال آن که شعر شما شاید ۵ سال یا ده سال بعد به صورت کتاب منتشر شود و این هم درست که قطعاً هر کدام قوی تر بود ماندگار خواهد شد، اما چه بهتر که قید شود.

• از اینکه وقت گرانبهای خود را در اختیار ما قرار دادید سپاسگذارم.
خواهش می کنم.

سید علی روح الامین – شیرین طنز
۱۶ فروردین ۹۵

***

علاقه مندان می توانند جهت مطالعه آثار راشد انصاری به سایت یا کانال ایشان در تلگرام مراجعه کنند :
khaloorashed.com
https://telegram.me/rashedansari

مطالب مرتبط :

ارسال به شبکه های اجتماعی :
تلگرام فیس بوک گوگل توییتر لینکدین کلوب فیس نما هم میهن تبیان افسران

لینک کوتاه این نوشته
http://shirintanz.ir/?p=14168

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


برو به ابتدای صفحه