دانلود “طنز دات کام”رویا صدر


   ۲۴ خرداد ۱۳۹۳    ۱۱:۴۳ ق.ظ    3937 بازديد    بدون دیدگاه

مقدمه کتاب طنز دات کام :
طنز، یکی از گونه های ادبی مهم و اثرگذار در وبلاگستان به شمار می آید. در حال حاضر، این امکان برای کاربران اینترنت فراهم است که بی هيچ محدودیت و مانعی، به تناسب فضای ذهنی و دغدغه های شخصی خود، یکسره یا پارهای از اوقات، در وبلاگهایشان از زبان طنز استفاده کنند و امکان ارایه بی واسطه مطالب خود را، بدون گذر از فيلترهای معمول رسانه های جمعی، و بدون احساس محدودیت و اِعمال خود سانسوری داشته باشند. امکان استفاده از نام مستعار و ناشناخته ماندن در وبلاگستان، به این گریز از حصار و محدودیتهای زندگی فردی و اجتماعی، کمک کرده و امکان انعکاس نيمه های پنهان شخصيت افراد را در قالب طرح شخصیترین مسایل با به کارگيری زبان طنز در وبلاگستان فراهم آورده است.

http://www.blogfa.com/images/blogfa.gif
هنجار گریزی و تابو شکنی طنز، کاربرد بالای این گونه ادبی را در وبلاگها در مقایسه با دیگر گونه های ادبی باعث شده است و در عين حال، به شکلگيری گونهای طنز نوشتاری در وبلاگستان انجاميده که ویژگیهای خاصی دارد و با طنزهای مکتوب در رسانه های جمعی متفاوت است.
شناخت این ویژگیها و آشنایی با نقاط قوت و ضعف آن، هدف تحقيق حاضر است. در این تحقيق،بررسی شاخص ها و ویژگی های این جریان از طنز امروز، با ارائه نمونه هایی از طنزهای وبلاگستان همراه شده تا خواننده بتواند به دریافت عينی تری از این پدیده دست یابد.از سوی دیگر،با پاره ای از آثار طنز وبلاگی( که از جمله آثار ماندگار و خوب طنز امروز به شمار می آیند)آشنا شود.در این ميان،چند توضيح ضروری به نظر می رسد:
– به خاطرگستردگی و وسعت دایره کار،امکان دستيابی به تمامی مطالب طنز وبلاگستان ممکن نيست.چرا که جامعۀ آماری تحقيق طنز وبلاگی،محدوده ای به گسترۀ تمامی وبلاگستان را شامل می شود! به جز سرورهایی مثل بلاگفا(که در فهرست موضوعی خود، ٨٢٨٨ وبلاگ طنز و سرگرمی را ثبت کرده است)و پرشين بلاگ( که تعداد ۶٢۵ وبلاگ طنز را تا زمان نگارش این تحقيق در شناسنامه خود دارد )،سرورهایی مثل”بلاگ اسکای”،وبلاگها را موضوع بندی نکرده اند.همچنين وبلاگهای طنزی نيز هستند که هاستينگ و دومين مستقل دارند و از نظر موضوعی،جایی ثبت نشده اند و از این رو دستيابی به تمامی آنها،امری ناممکن است.

http://static.mihanblog.com//public/images/template_ver2/header_logo3.png
در ضمن،بسياری از وبلاگها،در خلال مطالب جدی،پستهایی را نيز به طنز اختصاص می دهند و یا بسياری از اوقات،مطالبشان به سمت و سوی طنزی غيرارادی کشيده می شود که آنها نيز موضوع “طنز وبلاگی” قرار می گيرند.از این رو،اگرچه تحقيق حاضر،مبتنی بر معرفی وبلاگهای مهم و شاخص طنز وبلاگی است،ولی مدعی نيست که تمامی مطالب خوب و قابل ارائۀ طنز در وبلاگستان را جمع آوری کرده است.تنهامی تواند ادعا کندکه برای هر محور و موضوع،آثار خوب ،روشنگر و یا شاخصی را معرفی کرده است.

http://persianbox.com/cp/images/PersianBlog-Logo.gif
– برای انتخاب مطالب نقل شده از وبلاگها،ضوابط زیر در نظر گرفته شده است:
* مطالبی انتخاب شده که نياز به حذف یا تغيير واژگان و عبارات(که متضمن دخل و تصرف در مطلب دیگران است) نداشته باشند و تمام و کمال بتوان آنها را نقل کرد .
* از آنجا که هدف این تحقيق،ارائه تصویری واقعی(در حد امکانات موجود چاپ و نشر)از طنز وبلاگستان بود،مطالب نقل شده از وبلاگها ویرایش نشده و فرم نگارشی و رسم الخط و یا احيانا اشتباهات املایی آنها تغيير نکرده است.
* در انتخاب مطالب، ارائه تصویری روشن از طنز وبلاگستان مورد نظر بوده است. گاهی این ملاک،قوت مطالب را تحت الشعاع خود قرار داده است.از این رو،ممکن است خواننده پاره ای اوقات به تناسب موضوع، با افت و خيز سطح نمونۀ مطالب رو به رو شود.
* پست های نقل شده،در صورتی با نام نویسندگان آمده اند که نویسنده،نامش را در زیر عنوان یا پستهای وبلاگ آورده باشد.
* در پاره ای موضوعات،محدودیت (یا ممنوعيت!)در انتخاب وجود داشت.تابوهایی چون سياست ، اعتقادات مذهبی و مسایل جنسی،در فضای آزاد و تابو شکن وبلاگستان،چون به طنز درآیند،به طور
معمول،از طنز رسانه های رسمی فاصله می گيرند و به علت هنجارشکنی در واژگان،قالب و موضوع،کمتر ظرفيت انعکاس یافتن در فضای عمومی جامعه را دارند.از این رو،تحقيق حاضر،مدعی نيست که نمونه های ذکر شده در بخشهایی چون”طنز سياسی”،بتواند شاخصی برای طنز سياسی وبلاگستان بشمار آید،هر چند تلاش شده است تا مطالب انتخاب شده، تصویری از آن را منعکس سازند،تصویری که در هر حال،با طنز رسانه های رسمی فاصله دارد.در زمينه های دیگر نيز از نقل پستهای وبلاگی معذوریم،هر چند آنچه به نقل آمده نيز به طور معمول کمتر در رسانه های رسمی جایی دارد!

ممکن است نمونۀ مطالب انتخاب شده در هر بخش،زیر مجموعۀ بخشهای دیگر نيز باشد. برای مثال،مطلبی که در بخش سياسی گنجانده شده،به علت برخورداری از ساختار داستانی،ممکن است در بخش داستان نيز بگنجد و یا یک اثر بخش اجتماعی،در قسمت شعر نیز قابل نقل باشد.
رویا صدر – بهار ١٣٨٧

رویا صدر

فهرست کتاب طنز دات کام:
– دیباچه
– طنز وبلاگی و تاریخچۀ آن
– مرکزیت زدایی،ویژگی محوری طنز وبلاگی
– نمونۀ آثار
– تزلزل و بی نظمی در وبلاگهای طنز،در مقایسه با طنز مطبوعاتی
– پيامدهای طنز وبلاگی
١) استفاده از ظرفيت های زبان و گنجایش آن
– نمونۀ آثار
٢) امکان ارتباط و آشنایی با طنزنویسان فارسی زبان کشورهای دیگر
– نمونۀآثار
٣ )تشکيل جامعه های ارتباطی(شبکه ای)و گروه های وبلاگی طنز
– نمونۀآثار
۴)ارزیابی دغدغه های ذهنی بلاگرها
– نمونۀ آثار
۵)رویارویی بی پرده و صریح با “خود”
– نمونۀ آثار
۶)پيامدهای دیگر
– قالب های طنز در وبلاگستان
١)قالب های ابتکاری
– نمونۀ آثار
٢ )قالب های نو و روزآمد دنيای اینترنت
– نمونۀ آثار
٣)روزنوشت
– نمونۀ آثار
۴) اس ام اس و جوک
۵)قالب های معمول و شناخته شدۀ نوشتاری
5 – 1)داستان و نمایشنامه
– نمونۀ آثار
5 – 2)شعر و ترانه
– نمونۀ آثار
5 – 3)نظيره نویسی
1 – 5 – 3)نثر کلاسيک
– نمونۀ آثار
2 – 5 – 3)نثر ژورناليستی
– نمونۀ آثار
3 – 5 – 3)متون تخصصی
– نقد ادبی
– نمونۀ آثار
– ترکيب موضوع در طنز وبلاگستان
١)طنز سياسی
– قالب های طنز سياسی وبلاگی
– نمونۀ آثار
٢)طنزهای شخصی،تخصصی-صنفی یا محلی
– نمونۀ آثار
٣)طنز درون وبلاگی
– نمونۀ آثار
۴)طنز مناسبتی و موجی
– نمونۀ آثار
۵)طنز اجتماعی
– نمونۀ آثار
۶)طنزها یا وبلاگهایی با محوریت یک شخص،کتاب،فيلم و یا نشریه
٧)طنز غير اخلاقی و ضد مذهبی
٩)طنز ورزشی
– نمونۀ آثار
نمایه به ترتيب نشانی وبلاگها
نمایه به ترتيب نام وبلاگها

طنز دات کام پژوهشی در طنز وبلاگی رویا صدر

دانلود کتاب طنز دات کام

مشخصات کتاب :

نام کتاب : طنز دات کام (پژوهشی در طنز وبلاگی)

نویسنده : رویا صدر

تعداد صفحات : 179

حجم : 1.50 MB

فرمت : PDF

http://www.bbgoal.com/images/logo.jpg

مطالب مرتبط :

ارسال به شبکه های اجتماعی :
تلگرام فیس بوک گوگل توییتر لینکدین کلوب فیس نما هم میهن تبیان افسران

لینک کوتاه این نوشته
http://shirintanz.ir/?p=3471

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


برو به ابتدای صفحه