دانلود روزنامه ی طنز “وقایع تهرانیه”


   ۱۹ بهمن ۱۳۹۳    ۵:۲۷ ب.ظ    27308 بازديد    ۳۷ دیدگاه

روزنامه طنز «وقایع تهرانیه» به همت جمعى از طنزنویسان و با حمایت مرکز ارتباطات و امور بین‌الملل شهرداری تهران از تاریخ ۱۸ بهمن ۹۳ منتشر شد. وقایع تهرانیه در یک ورق و روى کاغذ کرافت به طور رایگان در ایستگاه‌هاى مترو و اتوبوس‌هاى تندرو و مراکز فرهنگى شهر تهران توزیع مى‌شود.

علاقه مندان می توانند نسخه های الکترونیکی وقایع تهرانیه را با حجم کم به صورت روزانه از لینک های زیر دانلود و مشاهده نمایند :

وقایع تهرانیه 1

پیامک روزنامه : ۱۰۰۰۷۸۵۱۶۹

ایمیل روزنامه : tehrantanz@gmail.com

تلفن : ۰۲۱۵۱۰۳۸۲۶۶

بایگانی سال ۱۳۹۳

شماره ی اول

۱۸ بهمن ۹۳

شماره ی دوم

۱۹ بهمن ۹۳

شماره ی سوم

۲۰ بهمن ۹۳

شماره ی چهارم

۲۱ بهمن ۹۳

شماره ی پنجم

۲۳ بهمن ۹۳

شماره ی ششم

۲۵ بهمن ۹۳

شماره ی هفتم

۲۶ بهمن ۹۳

شماره ی هشتم

۲۷ بهمن ۹۳

شماره ی نهم

۲۸ بهمن ۹۳

شماره ی دهم

۲۹ بهمن ۹۳

شماره ی یازدهم

۳۰ بهمن ۹۳

شماره ی دوازدهم

۲ اسفند ۹۳

شماره ی سیزدهم

۳ اسفند ۹۳

شماره ی چهاردهم

۴ اسفند ۹۳

شماره ی پانزدهم

۵ اسفند ۹۳

شماره ی شانزدهم

۶ اسفند ۹۳

شماره ی هفدهم

۷ اسفند ۹۳

شماره ی هجدهم

۹ اسفند ۹۳

شماره ی نوزهم

۱۰ اسفند ۹۳

شماره ی بیستم

۱۱ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و یکم

۱۲ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و دوم

۱۴ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و سوم

۱۶ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و چهارم

۱۷ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و پنجم

۱۸ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و ششم

۱۹ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و هفتم

۲۰ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و هشتم

۲۱ اسفند ۹۳

شماره ی بیست و نهم

۲۳ اسفند ۹۳

شماره ی سی اُم

۲۴ اسفند ۹۳

شماره ی سی و یکم

۲۵ اسفند ۹۳

شماره ی سی و دوم

۲۶ اسفند ۹۳

شماره ی سی و سوم

۲۷ اسفند ۹۳

شماره ی سی و چهارم

۲۸ اسفند ۹۳

***

بایگانی سال ۱۳۹۴

شماره ی سی و پنجم

۱۵ فروردین ۹۴

شماره ی سی و ششم

۱۶ فروردین ۹۴

شماره ی سی و هفتم

۱۷ فروردین ۹۴

شماره ی سی و هشتم

۱۸ فروردین ۹۴

شماره ی سی و نهم

۱۹ فروردین ۹۴

شماره ی چهلم

۲۰ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و یکم

۲۲ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و دوم

۲۳ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و سوم

۲۴ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و چهارم

۲۵ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و پنجم

۲۶ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و ششم

۲۷ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و هفتم

۲۹ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و هشتم

۳۰ فروردین ۹۴

شماره ی چهل و نهم

۳۱ فروردین ۹۴

شماره ی پنجاهم

۱ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و یک

۳ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و دو

۵ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و سه

۶ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و چهار

۷ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و پنج

۸ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و شش

۹ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و هفت

۱۰ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و هشت

۱۳ اردیبهشت ۹۴

شماره ی پنجاه و نه

۱۵ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت

۱۶ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و یک

۱۷ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و دو

۱۹ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و سه

۲۰ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و چهار

۲۱ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و پنج

۲۲ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و شش

۲۳ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و هفت

۲۷ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و هشت

۲۸ اردیبهشت ۹۴

شماره ی شصت و نه

۲۹ اردیبهشت ۹۴

شماره ی هفتاد

۳۰ اردیبهشت ۹۴

شماره ی هفتاد و یکم

۳۱ اردیبهشت ۹۴

شماره ی هفتاد و دوم

۲ خرداد ۹۴

شماره ی هفتاد و سوم

۳ خرداد ۹۴

شماره ی هفتاد و چهارم

۴ خرداد ۹۴

شماره ی هفتاد و پنجم

۵ خرداد ۹۴

شماره ی هفتاد و ششم

۶ خرداد ۹۴

شماره ی هفتاد و هفتم

۷ خرداد ۹۴

شماره ی هفتاد و هشتم

۹ خرداد ۹۴

شماره ی هفتاد و نهم

۱۰ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد

۱۱ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و یکم

۱۲ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و دوم

۱۶ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و سوم

۱۷ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و چهارم

۱۸ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و پنجم

۱۹ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و ششم

۲۰ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و هفتم

۲۱ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و هشتم

۲۳ خرداد ۹۴

شماره ی هشتاد و نهم

۲۴ خرداد ۹۴

شماره ی نود

۲۵ خرداد ۹۴

شماره ی نود و یکم

۲۶ خرداد ۹۴

شماره ی نود و دوم

۲۷ خرداد ۹۴

شماره ی نود و سوم

۲۸ خرداد ۹۴

شماره ی نود و چهارم

۳۰ خرداد ۹۴

شماره ی نود و پنجم

۳۱ خرداد ۹۴

شماره ی نود و ششم

۱ تیر ۹۴

شماره ی نود و هفتم

۲ تیر ۹۴

شماره ی نود و هشتم

۳ تیر ۹۴

شماره ی نود و نهم

۴ تیر ۹۴

شماره ی صدم

۷ تیر ۹۴

شماره ی صد و یکم

۸ تیر ۹۴

شماره ی صد و دوم

۹ تیر ۹۴

شماره ی صد و سوم

۱۰ تیر ۹۴

شماره ی صد و چهارم

۱۱ تیر ۹۴

شماره ی صد و پنجم

۱۳ تیر ۹۴

شماره ی صد و ششم

۱۴ تیر ۹۴

شماره ی صد و هفتم

۲۰ تیر ۹۴

شماره ی صد و هشتم

۲۱ تیر ۹۴

شماره ی صد و نهم

۲۲ تیر ۹۴

شماره ی صد و دهم

۲۳ تیر ۹۴

شماره ی صد و یازدهم

۲۴ تیر ۹۴

شماره ی صد و دوازدهم

۲۵ تیر ۹۴

شماره ی صد و سیزدهم

۲۹ تیر ۹۴

شماره ی صد و چهاردهم

۳۰ تیر ۹۴

شماره ی صد و پانزدهم

۳۱ تیر ۹۴

شماره ی صد و شانزدهم

۱ مرداد ۹۴

شماره ی صد و هفدهم

۳ مرداد ۹۴

شماره ی صد و هجدهم

۴ مرداد ۹۴

شماره ی صد و نوزدهم

۵ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیستم

۶ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و یکم

۷ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و دوم

۸ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و سوم

۱۰ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و چهارم

۱۱ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و پنجم

۱۲ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و ششم

۱۳ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و هفتم

۱۴ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و هشتم

۱۵ مرداد ۹۴

شماره ی صد و بیست و نهم

۱۷ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی

۱۸ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و یکم

۱۹ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و دوم

۲۱ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و سوم

۲۲ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و چهارم

۲۴ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و پنجم

۲۵ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و ششم

۲۶ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و هفتم

۲۷ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و هشتم

۲۸ مرداد ۹۴

شماره ی صد و سی و نهم

۲۹ مرداد ۹۴

شماره ی صد و چهلم

۳۱ مرداد ۹۴

شماره ی صد و چهل و یکم

۱ شهریور ۹۴

شماره ی صد و چهل و دوم

۲ شهریور ۹۴

شماره ی صد و چهل و سوم

۳ شهریور ۹۴

شماره ی صد و چهل و چهارم

۴ شهریور ۹۴

شماره ی صد و چهل و پنجم

۵ شهریور ۹۴

شماره ی صد و چهل و ششم

۷ شهریور ۹۴

شماره ی صد و چهل و هفتم

۸ شهریور ۹۴

شماره ی صد و چهل و هشتم

۹ شهریور ۹۴

شماره ی صد و چهل و نهم

۱۰ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاهم

۱۱ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و یک

۱۲ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و دو

۱۴ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و سه

۱۵ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و چهار

۱۶ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و پنج

۱۷ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و شش

۱۸ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و هفت

۱۹ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و هشت

۲۱ شهریور ۹۴

شماره ی صد و پنجاه و نه

۲۲ شهریور ۹۴

 

 

مطالب مرتبط :

ارسال به شبکه های اجتماعی :
تلگرام فیس بوک گوگل توییتر لینکدین کلوب فیس نما هم میهن تبیان افسران

لینک کوتاه این نوشته
http://shirintanz.ir/?p=8037

دیدگاه‌ها (۳۷)

آدرس بازتاب فید دیدگاه ها

 1. hossein گفت:

  عالی بود
  عالی

 2. الف گفت:

  سلام
  حجم فایل ها بسیار بالاست؛ چیزی حدود 11 مگ هست و دانلودش کمی سخت هست

  این فایل ها رو اگه بی زحمت حجمش رو تا 2 مگ هم پایین بیارین خونده میشن، کافیه از کیفیت تصاویر (و نه متن) کاست بشه
  تشکر

 3. الفا گفت:

  پسورد فایل ها را مشخص کنید لطفا

 4. الف گفت:

  سلام
  گفتیم حجمش رو کم کنین، اما نه اینقدر

  شماره ششم اصلا خونده نمیشه؛ بسیار بی کیفیت هست

  پی دی اف بگذارید لطفا؛ نه jpg
  تشکر

 5. محمد گفت:

  سلام
  چرا اینقدر دیر دارین پی دی اف ها رو میذارین؟
  ماله 27ام کو؟

 6. مدیر مدیر گفت:

  جهت رفاه حال کاربران و تسهیل در دانلود فایل ها، کلمه ی عبور برداشته شد.

 7. علیرضا گفت:

  سلام و صد دروود!
  واقعا از اینکه چنین فعالیتی در قالب یک روزنامه تک برگی در تهران رخ داده شادمانم!
  خود من وقتی که این حجم عظیم شبه طنزهای بی محتوای شبکه های اجتماعی را دائما در دست مردم عزیزی که هر یک پی هدفی از مترو و بی آر تی استفاده می کنند می بینم واقعا افسوس می خورم.حالا که با روزنامه زیبا و دلنشین وقایع تهرانیه مواجه شدم چشمه امیدی برایم پدیدار شد که بتوان از سیل این شبکه های اجتماعی که متاسفانه رو به فساد گذاشته اند کاسته و طتز را در مسایل تندرستی و سلامت , اجتماعی و سیر نوین تهران که همان ترافیک است مشاهده نمایم.
  بنده به نوبه خود از شما که منتشر کننده این طنز زیبا در فضای مجازی و دست اندرکاران پشت صحنه این روزنامه و مخصوصا از طنازان گرامی سپاس گذارم.
  اما اندکی انتقاد:شما نسخه های اولیه را به صورت فایل های پی دی اف قرار دادید و بسیار عالی بود ولی از شماره ای به بعد همه به صورت تصویر هایی با اندازه کم هستتند و این مسئله برای افرادی که مانند من مسیرشان شاید دو یا سه بار در ماه به مترو و بی آر تی می افتد و می خواهند که هر روز این طنز را دنبال نمایند مشکل ساز می شود.
  لطفا در قرار دادن نسخه های با کیفیت پی دی اف به روز تر عمل کنید.
  با تشکر و سپاس فراوان!

  • مدیر مدیر گفت:

   با سلام
   همانطور که در نظرات مشاهده می کنید، بعضی از کاربران درخواست نموده اند، حجم فایل ها کم شود، به همین علت از فایل های تصویری استفاده گردید. در ضمن این فایل ها بی کیفیت نیستند و متن آن ها خوانا می باشد.

   • علیرضا گفت:

    سلام دوست گرامی.
    بنده در متن نظر در مورد بی کیفیت بودن عکس ها چیزی نگفتم!عکس ها در اندازه ی نصف اندازه ی واقعی خود روزنامه هستند و به راحتی امکان بزرگ کردن آن ها وجود دارد.منظور بنده این بود که اگر بتوانید مانند شماره های اول و دوم فایل پی دی اف روزنامه را قرار دهید بسیار عالی می شود.
    با تشکر.

 8. آپدیت قلی خان گفت:

  سلام بر وقایع نگار عزیز . دیروز چند باری از مترو برای رفتن به مقصدم استفاده کردم اما روزنامه دورزاری گیرم نیومد
  چرا نسخه اینترنتیشو منتشر نکردید؟
  هنوز منتظریم هااا
  راستی در کنار فایل قافل دانلود بنظرم نسخه تحت وب هم داشته باشید بد نیست. شایدم بهتر باشه.صفحات آرشیوی هم کنارش باشه و در پایانش فایل پی دی افش برای دانلود علاقمندان.
  آپدیت باشی.

 9. ن گفت:

  ممنون که نسخه ی قابل دانلود رو اضافه کردید. بعضی وقت ها روزنامه تو ایستگاه نبود و کلی حالم گرفته می شد. کارتون عالیه و امیدوارم همچنان ادامه بدید.

 10. کاظی گفت:

  سلام
  مشتری شدیم… سپاس

  سال گوسفندی تون، چاق و چله!

 11. کاظی گفت:

  سلام
  شماره 41رو که مال شنبه بود، دوبار دانلود کردم، الآن هم بار سومه که اومدم که دوشنبه است!
  لطفاً احوال معتادان را رعایت فرمایید!

 12. ندا گفت:

  دمتون گرم خیلی باحاااااااااااااااااااااااااااااااااااالید.خداقوت

 13. خودم گفت:

  سلام
  اگر می شه بخشی رو بذارین که تهرانیه به ایمیل ها فرستاده شه ممنون

 14. کاظی گفت:

  سلام، منتظر شماره های جدیدیم، همچنان پایدار باشید!

 15. کیارش گفت:

  بعد یه مدت خیلی زیادی ک تو مترو فقط میز خالی روزنامرو میدیدم و دلم میخواست ببینم چی هست این روزنامه … بالاخره دیروز شانسی‌پیدا کردم و برداشتم …
  خیلی خوشم اومد
  از اونجایی ک نسخه فیزیکیش رو بیشتر دوست داشتم میشه لطف کنید بگید زمان انتشارش تو مترو ها دقیقا کی هست؟ چون من هرساعتی از هشت صب تا هشت عصب رد شدم تو مترو پیدا نکردم 😐
  مرسی‌واقعا از لطففتون
  شاد و کامروا باشید

 16. روزنامه خون گفت:

  سلام
  چاپ روزنامه آسان تر است یا بارگذاری در اینترنت؟!
  وقایع در فضای مجازی هم خواننده دارد، باور کنید! از روز انتشار آخرین شماره این صفحه، یک هفته می گذرد!
  پیشاپیش ممنون

 17. قلی گفت:

  چرا روز به روز نمیذارید؟

 18. عای گفت:

  سلام خوبین خسته نباشین
  چرا دیگه تو ایستگاه فردوسی نیست دوزاری
  لطفا اقلا تو ایستگاه ارم سبز توزیع کنید

 19. معین گفت:

  خیلی ممنون بابت بارگزاری.
  امکانش هست شماره یک و دو را مجددا بارگزاری نمایید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.


برو به ابتدای صفحه